Welkom op onze onderwijsontwerp en -ontwikkeling pagina!

Wij ontwikkelen en ontwerpen cursussen, programma’s en curricula voor verschillende universiteiten, business schools, commerciële organisaties en overheidsinstellingen, beroepsopleidingen en primair en voortgezet onderwijs.

In onderwijssituaties vinden we een balans tussen het doceren en toepassen van ‘state of the art’ kennis en de unieke persoonlijke ontwikkelingsvragen en onderwijsbehoeften van elke deelnemer. We stemmen leerstijlen, didactiek en onderwijsdoelen op elkaar af.

We merken dat universiteiten, business schools en commerciële instellingen deze vorm van onderwijs vaak ambiëren, maar moeite hebben om dit zelf te ontwerpen en in te passen in hun eigen context. Tijd en geld zijn schaars en medewerkers zijn zwaar belast met uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden.

Universiteiten bijvoorbeeld, focussen op het aantrekken van meer studenten. Tegelijkertijd worden er niet meer docenten aangesteld en staat het huidige docentenkorps onder druk om meer en meer papers, artikelen en boeken te publiceren.

In commerciële instellingen is er minder tijd en geld beschikbaar voor de opleiding van medewerkers. Langdurende, over meerdere jaren verspreide MBA-opleidingen bijvoorbeeld, kennen een terugloop in aanmeldingen. Daarnaast wordt er van de opleiding verwacht dat nieuw opgedane kennis en vaardigheden sneller kunnen worden ingezet en sneller resultaat genereren voor het bedrijf.

Wij helpen allerlei onderwijsinstellingen en commerciële instellingen om ‘goed’ onderwijs te ontwikkelen, rekening houdend met de praktijk van het onderwijsinstituut of de commerciële organisatie.

Serious Games worden vaak ingezet om onderwijsdoelen of ontwikkelingsdoelen te bereiken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van Serious Games die wij in ons portfolio hebben. Vanzelfsprekend kunnen we samen een Serious Game ontwikkelen die specifiek geschikt is voor jouw situatie. Meer informatie over Serious Gaming vind je hier.

Om je een idee te geven over wat we doen en om je verder te helpen hebben we hier onder een aantal projecten beschreven.

Jouw vraag zal ongetwijfeld anders zijn, maar kent waarschijnlijk ook overeenkomsten met één van de onderstaande projecten. Klik op de buttons en neem contact met ons op, dan helpen we je verder!

 

Ik heb een vraag over onderwijsontwikkeling die geheel afwijkt van de onderstaande beschreven situaties.
Neem contact met me op om samen de oplossingen voor mijn situatie te bespreken.


Haven4.jpg

Herontwerp van het onderwijsportfolio van een universitaire onderzoeksgroep

Universiteiten focussen op het doen van onderzoek en het publiceren van resultaten om zo te stijgen in de internationale ranking. Ook richten universiteiten zich op het aantrekken van steeds meer studenten. Een hogere internationale ranking leidt tot meer, met name internationale, studenten.

De manier waarop het onderwijs op universiteiten wordt gegeven lijkt steeds minder te passen bij deze huidige ontwikkelingen. Dit wordt heel concreet zichtbaar in overbelasting, uitval van personeel en ontevreden studenten. Gevolg is dat decanen en managementteams ingrijpen en taakstellingen opleggen aan onderzoekgroepen. Daar waar idealiter de onderzoeksgroep volledig zeggenschap heeft over haar eigen onderwijsaanpak, -ontwerp en -facilitatie.

Wij helpen onderzoeksgroepen om hun onderwijsportfolio te herontwerpen op zo’n manier dat ze in staat zijn om een steeds groter aantal studenten aan te kunnen zonder toename in de belasting van hun medewerkers. Of zelfs met een afnemende onderwijsbelasting, waardoor meer tijd voor onderzoek en publiceren beschikbaar komt.

We ontwerpen met verschillende zowel innovatieve als meer gangbare onderwijsvormen en maken passend maatwerk voor elke situatie.


2014-december-28-1242-opname zonder titel-119.jpg

Herontwerp van de begeleiding van studenten gedurende een onderwijscurriculum

Veel commerciële onderwijsinstituten, zoals business schools en post academisch hoger onderwijsinstellingen bieden onderwijscurricula van vier maanden tot langer dan twee jaar. Een groot deel van deze opleidingen bestaat uit ‘klassiek’ onderwijs waar (academische) docenten les geven, uit practica en uit discussiefora met goeroe’s en praktijkexperts. De studenten ontwikkelen zich door het geleerde binnen hun werk toe te passen of aan een beschikbaar gestelde casus te werken.  

Expert-informatie wordt echter steeds gemakkelijker en voor iedereen toegankelijk, bijvoorbeeld via EdX, YouTube en TED. Hiermee neemt het belang van expert informatie en kennis aanbieden voor een opleiding af. De aandacht verschuift naar het begeleid leren toepassen van de nieuwe kennis en kunde in de eigen werksetting of de businesscase.  

Deze nieuwe focus vraagt om een onderwijsontwerp dat beter aansluit bij karakteristieken van de deelnemers: de leerstijlen, leerdoelen, het aanvangsniveau, de motivatie en de wensen op het gebied van de persoonlijke ontwikkeling. Het vraagt om een balans tussen het toepassen van de theorie in echte settings, in casuïstiek en op het juiste moment inbrengen van nieuwe theorie en modellen als de deelnemers daar klaar voor zijn, gecombineerd met hun persoonlijke ontwikkelingsvragen.

Wij ondersteunen commerciële educatieve instellingen bij het realiseren van deze transformatie. Hierbij komen aandachtspunten naar voren als het begeleiden van het docententeam bij deze veranderingen en het omgaan met de focus op examens, cijfers, accreditatie, audits en procedures. En daarnaast het omgaan met de druk om kortere en goedkopere opleidingen te maken en om tegemoet te komen aan de wensen van de deelnemers die divers en uiteenlopend zijn.


StadhuisDenHaag3.jpg

Ontwerp van bedrijfsoverstijdende sector introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers

In veel sectoren, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg, het reiziger- en goederenvervoer per spoor en in de ICT, werken veel bedrijven samen om tot een gezamenlijk eindproduct voor de klant of de maatschappij te komen. Elke organisatie draagt verantwoording voor een deel van het geheel.

Mensen die in één van deze bedrijven gaan werken, zullen direct afgerekend worden op de directe doelstellingen van het eigen bedrijf en de bijbehorende kpi’s. Toch kunnen deze positieve bedrijfsspecifieke resultaten negatief zijn voor het gehele sectorresultaat. En daarmee, op termijn, voor het eigen bedrijf. Vaak zijn nieuwe medewerkers zich hiervan niet bewust, omdat ze geen overzicht hebben over de gehele sector.

Wij brengen nieuwe medewerkers vanuit de verschillende bedrijven bijéén in een sectorintroductie programma om ze een brede kijk te geven op hun sector. Ze leren hun bedrijf binnen de totale sector te plaatsen, hun eigen bijdrage aan het geheel te zien, evenals de bestaande onderlinge afhankelijkheden tussen organisaties, etc. De deelnemers leren mensen kennen van andere bedrijven uit dezelfde sector. Ze bouwen aan hun sectornetwerk dat hun verder helpt in de rest van hun carrière en ook, direct en op korte termijn, helpt om elkaar te vinden als er problemen zijn.

In de praktijk zijn deze sectorintroductie programma’s ondersteunend bij de ‘war on talent’. Het is voor bedrijven steeds lastiger om goede werknemers te vinden en in dienst te houden. Nieuwe getalenteerde medewerkers zullen gemotiveerder zijn om in een sector te werken, waarin ze een goed overzicht krijgen over deze gehele sector, aan hun netwerk kunnen bouwen en een goed perspectief ontwikkelen op hun eigen rol binnen die sector.

Wij helpen onze klanten om deze introductieprogramma’s samen te ontwikkelen en uit te voeren.


2014-december-28-1228-opname zonder titel-95.jpg

Ontwerp van een geïntegreerd traject voor werving, afstuderen, opleiden en plaatsen van nieuwe medewerkers

Veel bedrijven hebben moeite met het vinden en houden van nieuwe getalenteerde medewerkers. De markt is groot en de hoeveelheid nieuw talent beperkt. Het lukt sommige bedrijven daardoor nauwelijks om de bestaande vacatures goed in te vullen.

Bedrijven mengen zich in deze strijd door zich op een hippe manier te presenteren, bijvoorbeeld door het organiseren van luxe business courses op exotische locaties voor potentieel nieuwe medewerkers als onderdeel van de werving- en selectieprocedure.

Een heel andere benadering is om getalenteerde studenten een traject aan te bieden dat een totaalpakket bevat voor hun ontwikkeling en dat al start op het moment dat ze aan hun afstuderen gaan beginnen. Veel studenten vinden afstuderen spannend. En ze staan onder steeds meer druk om dat sneller te doen. In een samenwerkingsverband tussen bedrijf, universiteit en student wordt aan getalenteerde studenten zowel een begeleid afstudeertraject aangeboden als een bedrijfs- of liefst sectoropleiding. In feite is dit een uitgebreid kennismakings- en sollicitatietraject bij het betreffende bedrijf, omdat de student gedurende een langere tijd actief is binnen dat bedrijf in een echte situatie en daarin zijn afstudeerwerk doet.

Het stelt het bedrijf in staat om het potentieel van het nieuwe talent nader te bekijken en om te zien of er een fit is met het bedrijf. Het stelt de student in staat om te laten zien, tijdens het afstudeertraject, tot wat hij/zij in staat is, om nader kennis te maken met het bedrijf en de sector en om het afstuderen op een efficiënte manier te realiseren.

Wij helpen onze klanten om deze benadering invulling te geven. Hiermee worden hoge recruitmentkosten bespaard en wordt het risico om ‘jobhoppers’ te contracteren verkleind.


workshop3.JPG

Ontwerpen en uitvoeren van sessies, trajecten en programma’s om het beste uit samenwerking te halen

Wanneer de kwaliteit van de samenwerking in teams hoog is, kan er effectief gewerkt worden, wordt er waarde in de organisatie toegevoegd en wordt bijvoorbeeld het creatief probleemoplossend vermogen verhoogd. Of dit nu plaatsvindt op basisscholen met 10-jarigen of in professionele werkomgevingen en managementteams: het verbeteren van de samenwerkingsvaardigheden in teams betaalt zich altijd uit, ongeacht de doelen.

Wij helpen organisaties, variërend van basisscholen tot overheidsinstellingen en managementteams van commerciële bedrijven om de samenwerkingsvaardigheden en daarmee de teamprestaties te verbeteren en optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.


PolicyGame1.jpg
TeamUp-screen1.jpg
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_186c-600x600.jpg

Serious Games zijn heel geschikt om bijvoorbeeld veilig te experimenteren in een complexe situatie, je teamdynamiek te leren kennen, of, om de resultaten te ervaren van een project zonder dat je je CEO, het managementteam of je klant een uitgebreide presentatie geeft.

Serious games zorgen ervoor dat je situaties ervaart, de impact van je besluiten voelt en ze zorgen ervoor dat je je realiseert hoe complexe situaties werken.

Ze geven je een veilig maar serieus speelveld, waarin je kunt leren door te doen en te experimenteren.

Wij hebben Serious Games in ons portfolio voor verschillende situaties. TeamUp is ontwikkeld om teamprestaties te verbeteren en om teams te herontwerpen. Daarnaast is er een game om politieke afwegingen en besluitvorming rondom grote infrastructurele mobiliteitsvraagstukken te begrijpen. In ons porfolio zit ook een reflectiespel, in de vorm van vraagkaarten, dat de samenwerking tussen kinderen en tussen jongvolwassenen bespreekbaar maakt en nieuwe impulsen geeft. Dit kaartspel wordt veel gebruikt in zowel het primair, het voorgezet als het hoger onderwijs.

Overview.jpg